Θρησκεία

Παναγία μου, τι θα γίνει μ’ αυτήν την κατάσταση;

Παναγία μου, τι θα γίνει μ’ αυτήν την κατάσταση;

αναγία μου, τι θα γίνει μ’ αυτήν την κατάσταση; …Μία φορά που προσευχόταν με πόνο στην Παναγία, βλέπει να τον πλησιάζει μία γυναίκα – ήταν η Παναγία – πού έλαμπε και το πρόσωπο της ακτινοβολούσε. Του παίρνει την σκούπα από το χέρι και του λέει…

Παναγία μου, τι θα γίνει μ’ αυτήν την κατάσταση; – Προσευχή στην Παναγία
Περιγραφή, από τον Γέροντα Παΐσιο, του θαύματος την Κυριακή του Θωμά το 1830

Το Αγιορείτικο Θυμίαμα είναι αυθεντικό μοναστηριακό προϊόν. Φτιάχνεται με προσωπική φροντίδα & προσευχή από κελλιώτες μοναχούς.
Αγοράστε το μοναδικό Αγιορείτικο Μοσχοθυμίαμα εδώ.

Ο Καλός Θεός όλα θα τα οικονομήσει με τον καλύτερο τρόπο, αλλά χρειάζεται πολύ υπομονή και προσοχή, γιατί πολλές φορές, με το να βιάζονται οι άνθρωποι να ξεμπλέξουν τα κουβάρια, τα μπλέκουν περισσότερο.

Ο Θεός με υπομονή τα ξεμπλέκει. Δεν θα πάει πολύ αυτή η κατάσταση. Θα πάρει σκούπα ο Θεός!
Κατά το 1830, επειδή υπήρχε στο Άγιον Όρος πολύς τουρκικός στρατός, για ένα διάστημα δεν είχε μείνει στην Μονή Ιβήρων κανένας μοναχός.

Είχαν φύγει οι Πατέρες, άλλοι με τα άγια Λείψανα, άλλοι για να βοηθήσουν στην Επανάσταση.

Ερχόταν στο μοναστήρι μόνον ένας μοναχός από μακριά πού άναβε τα κανδήλια και σκούπιζε. Μέσα και έξω από το μοναστήρι ήταν τουρκικός στρατός, και αυτός ο καημένος σκούπιζε και έλεγε:

«Παναγία μου, τι θα γίνει μ’ αυτήν την κατάσταση;». Μία φορά που προσευχόταν με πόνο στην Παναγία, βλέπει να τον πλησιάζει μία γυναίκα – ήταν η Παναγία – πού έλαμπε και το πρόσωπο της ακτινοβολούσε.

Του παίρνει την σκούπα από το χέρι και του λέει:

«Εσύ δεν ξέρεις να σκουπίζεις καλά· εγώ θα σκουπίσω».
Και άρχισε να σκουπίζει. Ύστερα εξαφανίσθηκε μέσα στο Ιερό. Σε τρεις μέρες έφυγαν όλοι οι Τούρκοι! Τους έδιωξε η Παναγία.

Λόγοι Β’ «Πνευματική αφύπνιση»

*Να είστε σίγουροι πως ο Θεός θα ξεμπλέξει και το κουβάρι της «παράνοιας» των ημερών. Υπομονή και πίστη. Προσευχηθείτε στην Παναγία διότι η σκούπα έρχεται εκ νέου…

Προσευχή στην Παναγία – Αγίου Νεκταρίου
Ἀνυμνῶν μεγαλύνω Σέ, Ἄχραντε,
τήν τό γένος ἠμῶν μεγαλύνασαν.
Δυσωπῶν δυσωπῶ Σέ Πανύμνητε,
τήν ἀεί τόν Υἱόν δυσωπήσασαν.

Εὐλογῶν μακαρίζω Σέ, Δέσποινα,
ἤν πιστῶν γενεαί μακαρίζουσιν.
Ἀναμέλπω τήν χάριν Σου, Ἄνασσα,
ἤν ἀγγέλων χοροί μεγαλύνουσιν.

Θεομῆτορ Μαρία Θεονυμφε
τάς ὁδούς μου κατεύθυνον, δέομαι.
Μητροπάρθενε, Δέσποινα, ἄσπιλε,
κινδυνεύοντα σύ διεφύλαττε.

Σωτηρίας ἠμῶν τό κεφάλαιον,
σωτηρίαν ἐμοί οὐ ἀπέργασαι.
Εὐδοκίας ἠμῶν τό προοίμιον,
εὐλογίαν καμοί θείαν δώρησαι.

Θησαυρέ τῆς ζωῆς ἀδαπάνητε,
τήν ψυχή μου πτωχεύσασαν πλούτισον.
Φωτοφόρε λυχνία ὁλόφωτε,
σκοτισθέντα τόν νοῦν μου καταύγασον.

Χαριτόβρυτε Μήτηρ Πανύμνητε,
τῶν δεινῶν καί κινδύνων διασωσον.
Ἀειπάρθενε νύμφη ἀνύμφευτε,
διαφύλαξον μέ πολεμούμενον.

Ἀθεμίτοις, Πανάμωμε, πταίσμασι
τῆς ψυχῆς μου τό κάλλος ἠμαύρωσα,
πλήν εὐδόκησον πλύναι τοῖς δάκρυσι
ἤν ἀφρόνως ὁ τάλας ἠχρείωσα.

Τόν Υἱόν καί Θεόν Σου ἰκέτευσον,
καί κριτήν εὐμενῆ μοί ἀπέργασαι.
Σαῖς πρεσβείαις ἱκέτην οἰκείωσον
καί δεινῆς καταδίκης μέ λύτρωσαι.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0