Θρησκεία

Πότε είδαμε το Χριστό;

Πότε είδαμε το Χριστό;

Τον είδαμε να περπατά στα κύματα και θαυμάσαμε την εξουσιαστική Του παρουσία. Τον είδαμε και Τον βλέπουμε, όπως η Εκκλησία μας Τον δείχνει και μας καλεί συνεχώς: «Έρχου και ίδε» (Ιωαν. 1,47).

Τελικά μόνο όποιος βλέπει το Χριστό, βλέπει τον παράδεισο.

Το Αγιορείτικο Θυμίαμα είναι αυθεντικό μοναστηριακό προϊόν. Φτιάχνεται με προσωπική φροντίδα & προσευχή από κελλιώτες μοναχούς.
Αγοράστε το μοναδικό Αγιορείτικο Μοσχοθυμίαμα εδώ.
Πότε είδαμε το Χριστό;

– Τον είδαμε το Χριστό στην παρούσα ζωή με τα μάτια της πίστεως.

– Τον είδαμε, όπως τον είδαν οι Μαθητές και Απόστολοι, που βεβαιώνουν: «Ο εωράκαμεν τοις οφθαλμοίς ημών και εθεασάμεθα» (Α’ Ιωαν. 1,1).

– Τον είδαμε, διότι Εκείνος μας προσκαλεί και μας προκαλεί: «Ψηλαφήσατέ με και ίδετε» (Λουκ. 24,39).

– Τον είδαμε ως σαρκωμένο Θεό. Είναι η θέα του Αθεάτου. Η όρασις του Αοράτου.

– Τον είδαμε στα θαύματά Του και πιστέψαμε στην ευεργετική Του αγάπη.

– Τον είδαμε να περπατά στα κύματα και θαυμάσαμε την εξουσιαστική Του παρουσία.

– Τον είδαμε, όπως τον έδειξε ο Πιλάτος, λέγοντας: «Ίδε ο άνθρωπος» (Ιωαν. 19,5).

– Τον είδαμε στο Σταυρό και θαυμάσαμε την αγάπη Του και το μυστήριο της θείας κενώσεως.

– Τον είδαμε στην Ανάστασι και θαυμάσαμε τη δύναμί Του.

– Τον είδαμε και Τον βλέπουμε, όπως η Εκκλησία μας Τον δείχνει και μας καλεί συνεχώς: «Έρχου και ίδε» (Ιωαν. 1,47).

– Τον είδαμε, όπως μας Τον περιγράφουν οι αυτόπτες μάρτυρες, που μας βεβαιώνουν: «Εωράκαμεν τον Κύριον» (Ιωαν. 20,25).

Αρχιμ. Δανιήλ Γ. Αεράκη
Αγία Γραφή (σκληρόδετο βιβλίο)
Αγία Γραφή (σκληρόδετο βιβλίο)
Αγία Γραφή (σκληρόδετο βιβλίο)

Όλη η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) σε έναν τόμο. Το βιβλίο Αγία Γραφή περιλαμβάνει μόνο το πρωτότυπο κείμενο. Η ελληνική μετάφρασις της Παλαιάς Διαθήκης, η καλούμενη των «Εβδομήκοντα», τυγχάνει η παλαιοτάτη των γνωστών εις ημάς μεταφράσεων της Αγίας Γραφής και υπό παλαιών εκκλησιαστικών πατέρων και συγγραφέων ευλόγως χαρακτηρίζεται ως «θεόθεν οικονομηθείσα».

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0