Θρησκεία

Πως αποκτιέται ένας ευλογημένος γάμος;

Πως αποκτιέται ένας ευλογημένος γάμος;

Πως αποκτιέται ένας ευλογημένος γάμος;c

«Εγεννήθη ο Κύριος μας από γυναίκα, διά να ευλογήση την γυναίκα. Εγεννήθη ο Κύριος μας από αρραβωνιασμένην διά να ευλογήση τον γάμο. Και να χαιρώμασθεν, αδελφοί μου, και να ευφραινώμασθεν, όπου μας έδωκεν ο Κύριος ευλογημένον γάμον.

Και επαράγγειλεν ο Κύριος να παίρνη ο άνδρας μίαν γυναίκα, ομοίως και η γυναίκα έναν άνδρα. Και αφού αρραβωνιασθούν, να εξομολογηθούν το ανδρόγυνον με πίστιν καθαράν, με φόβον και τρόμον και με ευλάβειαν και να μεταλαμβάνουν τα Άχραντα μυστήρια με φόβον και με τρόμον και με ευλάβειαν.

Και ύστερα από το μεταλάβημα να στεφανώνονται μέσα είς την εκκλησίαν. Τότε αδελφοί μου, λέγεται ευλογημένος γάμος».

Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

Ζωή Θυσιαζόμενης Αγάπης – Η πρώτη βιογραφία στην ελληνική γλώσσα του γέροντος Ιουστίνου Πίρβου του ομολογητού της Πίστεώς μας, της Μονής Πέτρου Βόντα.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0