Θρησκεία

Πως κρατούμε στην ψυχή μας το Άγιο Πνεύμα;

Πως κρατούμε στην ψυχή μας το Άγιο Πνεύμα;

Πώς γίνεται φανερή η παρουσία τού Αγίου Πνεύματος και πως θα κρατούμε στην ψυχή μας το Άγιο Πνεύμα; Το Άγιον Πνεύμα εξακολουθεί και σήμερα να μάς επισκέπτεται, να γεμίζει το εσωτερικό μας με τη θεία παρουσία Του, να φωτίζει τη διάνοιά μας, να αγιάζει την καρδιά μας.
Πως κρατούμε στην ψυχή μας το Άγιο Πνεύμα; Ο αγαθός Παράκλητος είναι η ψυχή της Εκκλησίας

Αδελφοί, εορτάζουμε σήμερα την «τελευταίαν εορτήν» τού χαρμοσύνου Πεντηκοσταρίου, την εορτή τού Παναγίου Πνεύματος. Όλοι γνωρίζουμε ότι την ημέρα τής Πεντηκοστής η Χάρις τού Αγίου Πνεύματος εξεχύθη κατά τρόπο μοναδικό.

Το Αγιορείτικο Θυμίαμα είναι αυθεντικό μοναστηριακό προϊόν. Φτιάχνεται με προσωπική φροντίδα & προσευχή από κελλιώτες μοναχούς.
Αγοράστε το μοναδικό Αγιορείτικο Μοσχοθυμίαμα εδώ.

Το Άγιον Πνεύμα κατήλθε «ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν» στο υπερώο τής Ιερουσαλήμ, όπου βρίσκονταν οι μαθητές τού Χριστού, «καί ἐπλήρωσεν ὅλον τόν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι… ἐκάθισέ τε ἐφ᾿ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν» και τούς ανέδειξε πνευματέμφορους κήρυκες της αληθείας και ανακαινιστές της Οικουμένης.

Από τότε εγκαινιάσθηκε νέα εποχή, η εποχή τής Χάριτος. Αλήθεια, πόσο προνομιούχοι είμαστε οι χριστιανοί πού ζούμε στην εποχή τής Χάριτος! Διότι το Άγιον Πνεύμα εξακολουθεί και σήμερα να μάς επισκέπτεται, να γεμίζει το εσωτερικό μας με τη θεία παρουσία Του, να φωτίζει τη διάνοιά μας, να αγιάζει την καρδιά μας.

Πώς γίνεται φανερή η παρουσία τού Αγίου Πνεύματος και πως θα κρατούμε στην ψυχή μας το Άγιο Πνεύμα;

Πρωτίστως η παρουσία τού Αγίου Πνεύματος γίνεται φανερή από τον θεοσύστατο θεσμό τής Εκκλησίας. Ο αγαθός Παράκλητος είναι η ψυχή τής Εκκλησίας, Αυτός πού «ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας»! την οδηγεί «εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν. την προφυλάσσει από ποικίλες πλάνες. Την προστατεύει από κάθε αίρεση πού θέλει να νοθεύσει την αλήθεια τού ευαγγελίου, από κάθε εχθρό πού θέλει να την εξαλείψει από το πρόσωπο της γης. Η Εκκλησία οφείλει τον αιώνιο θρίαμβό της στην παρουσία τού Παναγίου Πνεύματος.

Το Άγιον Πνεύμα τελεί τα μυστήρια και όλες τις αγιαστικές πράξεις τής Εκκλησίας με το χέρι και τη γλώσσα των λειτουργών ιερέων. Οι πιστοί βαπτίζονται «εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» και γίνονται φωτόμορφα τέκνα τής Εκκλησίας. Μυρώνονται με το άγιο Χρίσμα και χαριτώνονται. Εξομολογούνται τα κρίματά τους στον Πνευματικό και βγαίνουν ανάλαφροι από το εξομολογητήριο. Προσέρχονται «μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης» και κοινωνούν Σώμα και Αίμα Χριστού «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν τήν αἰώνιον».

Η παρουσία τού Αγίου Πνεύματος γίνεται φανερή και από το θαύμα της πίστεως. Αμέσως μετά την κάθοδο τού Αγίου Πνεύματος στο πρώτο κήρυγμα τού αποστόλου Πέτρου πίστεψαν στον Χριστό 3.000 ψυχές. Από τότε και μέχρι σήμερα διά μέσου των αιώνων όπου κηρύσσεται το κήρυγμα τού ευαγγελίου ελκύονται στη σωτηρία πλήθη ανθρώπων! Ανθούν τα κέντρα τής Ιεραποστολής στην Αφρική και την Ασία! Θριαμβεύει η πίστη στις χώρες τού άλλοτε σιδηρού παραπετάσματος!
Διαβάστε Επίσης

Επίσης η παρουσία τού Αγίου Πνεύματος γίνεται φανερή από τις ηθικές νεκραναστάσεις και τις θείες αλλοιώσεις πού συντελούνται στις ψυχές. Το Άγιο Πνεύμα βοηθά αμαρτωλούς να μετανοούν, υπερήφανους να ταπεινώνονται, ασώτους να επιστρέφουν στην αγάπη τού Πατέρα, αιχμαλώτους των παθών να αποκηρύσσουν τη φαύλη ζωή τους και να ψελλίζουν «ἥμαρτον». το Άγιον Πνεύμα χαρίζει στους προφήτες το χάρισμα της προφητείας, στους ιερείς το χάρισμα της ειδικής ιερωσύνης. Σοφίζει τούς αγραμμάτους. Αναδεικνύει τους θεολόγους.

Τέλος η παρουσία τού Αγίου Πνεύματος γίνεται φανερή από τις ευλογίες πού χαρίζει στους πιστούς. Το Άγιο Πνεύμα μάς διδάσκει πώς να προσευχόμαστε, μάς φωτίζει να κατανοούμε τις αλήθειες τού Ευαγγελίου. Το Άγιο Πνεύμα μάς οπλίζει με δύναμη και θάρρος να δίνουμε κρυστάλλινη μαρτυρία για τον Χριστό. Το Άγιο Πνεύμα κατανύσσει τις καρδιές μας, δημιουργεί στο εσωτερικό μας διάθεση μετανοίας. Το Άγιον Πνεύμα μάς ενισχύει να σηκώνουμε με αυταπάρνηση τον σταυρό μας. Παρηγορεί τις θλιμμένες καρδιές, όταν αυτές οδυνώνται! Το Άγιο Πνεύμα δίνει την «καιομένην καρδίαν»! Ο χριστιανός δεν μπορεί να κάνει τίποτε χωρίς την άκτιστη ενέργεια τού Αγίου Πνεύματος. «Χάριτι Θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι», ομολογεί ο απόστολος Παύλος.

Πως όμως θα κρατούμε στην ψυχή μας το Άγιο Πνεύμα;

Εάν ζούμε ζωή καθαρότητος και αγιασμού, εάν φυλάσσουμε την καρδιά και τη σκέψη μας αμόλυντη από ρυπαρούς λογισμούς, εάν αποστρεφόμαστε τη δυσώδη αμαρτία. Όπως ο καπνός διώχνει τις μέλισσες, έτσι και η δυσώδης αμαρτία διώχνει το Πνεύμα το Άγιο.

Θα κρατούμε στην ψυχή μας το Άγιο Πνεύμα, εάν ευθυγραμμίζουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το θέλημα τού Θεού. Όσοι υπακούν στο θέλημα τού Θεού, αυτοί ελκύουν τη χάρη τού Παναγίου Πνεύματος. Επίσης θα κρατούμε στην ψυχή μας το Άγιο Πνεύμα, εάν ζούμε συνειδητή μυστηριακή ζωή. Τα άγια μυστήρια είναι οι αγωγοί τής θείας Χάριτος.

Τέλος, θα κρατούμε στην ψυχή μας το Άγιο Πνεύμα, εάν έχουμε τον πόθο να «φερώμεθα» από το Άγιο Πνεύμα, να ζούμε σύμφωνα με τις εμπνεύσεις τού Αγίου Πνεύματος! Εάν στοιχούμε στη ζωή τού Πνεύματος! Δηλαδή, εάν είμαστε άνθρωποι προσευχής, λατρείας τού Θεού· άνθρωποι ταπεινοφροσύνης και πραότητος, υπομονής, ανεξικακίας και συγχωρητικότητος, αγάπης και φιλανθρωπίας.

Αδελφοί, είναι πανευτυχείς οι χριστιανοί πού ζουν «ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι»! Οι καρδιές τους γίνονται ναός, μυροδοχείο τού Αγίου Πνεύματος. Απολαμβάνουν τούς καρπούς τού Αγίου Πνεύματος, την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, τη χρηστότητα, την αγαθοσύνη, την πίστη, την πραότητα, την εγκράτεια. Είθε να ζούμε κι εμείς «ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι»! να ποθούμε τη ζωή τού Πνεύματος! Να καλούμε τον αγαθό Παράκλητο να έρχεται και να σκηνώνει στις καρδιές μας. Αμήν.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0